Fundacja przyznała Stypendia!

Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” po raz kolejny rozdała stypendia młodym sportowcom z całej Polski. 24 kwietnia 2015 r., na boisku gdańskiego MOSiRu odbyło się spotkanie Dariusza Michalczewskiego ze stypendystami z Gdańska, którym Tiger osobiście wręczył nagrody.

W tym semestrze Fundacja wsparła 34 utalentowanych młodych sportowców z różnych dziedzin. Wyróżniono reprezentantów sportów walki (boks, zapasy, taekwondo) oraz doskonale zapowiadających się piłkarzy (football i rugby), tenisistkę, pływaczkę, szermierza, a nawet tancerza. Zostali wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje sportowe działające na terenie całej Polski.

Fundacja „Równe szanse” systematycznie przyznaje stypendia utalentowanym sportowcom pochodzącym ze środowisk borykających się z problemami socjalnymi i społecznymi. Stypendia w wysokości 300 zł udzielane są na okres 5 miesięcy z możliwością ubiegania się o kontynuację świadczeń przez następne 5 miesięcy. Tym razem fundacja przeznaczyła na ten cel ponad 90 tys. zł.

Warto dodać, że osiągnięcia sportowe nie są jedynym kryterium, które brane jest pod uwagę podczas wyboru laureatów. Liczy się przede wszystkim umiejętność godzenia pasji sportowych z obowiązkami szkolnymi. Zatem jednym z decydujących elementów są oceny szkolne oraz opinia wychowawcy kandydata do stypendium.

Wszystkim tegorocznym stypendystom serdecznie gratulujemy!