Inauguracja programu budowy centrum dla dzieci niepełnosprawnych