IV edycja „Szkolenia dla Trenerów Boksu”

W dniach 13-16 października 2008 odbyło się drugie profesjonalne szkolenie dla trenerów boksu zorganizowane przez FDM Równe Szanse w starej Kiszewie k. Gdańska.
Z zaproszenia skorzystało 25 trenerów z klubów sportowych i sekcji bokserskich całego kraju oraz kilku sedziów boksu- tym samym doszło do spotkania tych dwóch środowisk na neutralnym gruncie i została zapoczątkowana, mamy nadzieję, owocna współpraca na dobro młodzieży i polskiego boksu.
Uczestnikom została przekazana wiedza z zakresu przygotowania sportowego, fizjologii, odnowy biologicznej oraz psychologii min.: technik treningu prezentacji metod szkoleniowych potrzebnych do rozwoju psycho-motorycznego młodzieży trenującej w szkółkach, wsparcia kadry w edukacji , pokazania narzędzi psychologicznych,wychowawczych, motywacyjnych – jak wspierać i motywować podopiecznych przed walką, jak wspierać w sytuacjach kryzysowych, metod i funkcji odnowy biologicznej oraz jej wykorzystania w celach treningowych i regeracyjnych,

Zajęcia teoretyczno-praktyczne zaprezentowali wykładowcy z AWFiS w Gdańsku oraz kierownik wyszkolenia PZB. Ponieważ była to druga tego typu inicjatywa w Polsce (i w tym roku) zorganizowana przez Fundację Darka Michalczewskiego, miała ona charakter rozwinięcia niektórych zagadnień oraz przedstawienie ich również w formie praktycznej (na wniosek uczestników poprzedniej edycji). Spotkanie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy trenerów boksu, w przyszłości zwiększenie efektywności i profesjonalizmu pracy z młodymi pięściarzami. Na zakończenie szkolenia została przeprowadzona ankieta podsumowująca, w której uczestnicy mogli wyrazić swoje opinie oraz propozycje tematów na kolejne szkolenie.

Zobacz zdjęcia