IV edycja Szkolenia dla Trenerów Boksu

W dniach 14 – 16 czerwca 2010 roku w Starej Kiszewie odbyło się juz czwarta edycja Szkolenie dla Trenerów Boksu.

Szkolenie niezmiennie cieszyło się dużym zainteresowaniem. U boku doświadczonej kadry trenerskiej z całej Polski pojawiło się kilku nowych młodych szkoleniowców. Panowie mogli wymienić się ze sobą spostrzeżeniami oraz doświadczeniami, co w przyszłości może zaowocować lepszymi wynikami sportowymi oraz zacieśnieniem kontaktów pomiędzy klubami.

W tej edycji odbyły się zajęcia teoretyczne z zakresu Fizjologii, które poprowadzili wykładowcy z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku. Trenerzy mogli zapoznać się m.in. z hipoksją wysokościową, wpływem zmiennych warunków środowiska na wysiłek fizyczny oraz z fizjologicznymi podstawami treningu sportowego.

Natomiast zajęcia praktyczne poprowadził trener mgr Mieczysław Mucha z Bydgoszczy. Warsztaty pozwoliły na bezpośrednie zaangażowanie uczestników szkolenia, a także pokazały w jaki sposób można urozmaicić ćwiczenia, nie tylko w trakcie rozgrzewki, młodym pięściarzom.

Gościnę zapewnił już po raz kolejny Hotel Wrota Kaszub w Starej Kiszewie, dzięki któremu po całodziennych zajęciach kadra mogła rozkoszować się przepysznymi daniami.

Była to czwarta edycja szkolenia, która została zorganizowana przez Fundacje Darka Michalczewskiego Równe Szanse. W każdej edycji poruszana jest inna tematyka pozwalająca na podnoszenie poziomu wiedzy trenerów, którą będą mogli wykorzystać do zwiększenia wydajności i profesjonalizmu podczas pracy z młodymi ludźmi. Ponieważ trener to nie tylko szkoleniowiec, ale również psycholog, lekarz, menager a przed wszystkim autorytet dla swoich podopiecznych.

Dodatkowe informacje na temat sykolenia:
www.bokser.org
www.polskiboks.pl

Zobacz zdjęcia