Nabór do klasy o profilu bokserskim

To już ostatnie dni , aby zgłosić się do I  Klasy Liceum Sportowego o profilu bokserskim w Szkole Mistrzostwa Sportowego  w Szczecinie.
Informacja o powstaniu pierwszej klasy liceum o profilu bokserskim wzbudziło duże zainteresowanie dlatego wychodzimy naprzeciw tym osobom.
Każdy chętna osoba powinna się zalogować oraz poznać kryteria przyjęcia do szkoły.

Logowanie– krok po kroku:
– pierwszym krokiem jest załogowanie się na stronie nabor.pcss.pl/szczecin/
– następnie wybieramy szkoła ponadgimnazjalna
– wybieramy Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
– kolejnym krokiem jest wypełnienie podania oraz dodanie oddziału  : wybieramy 1 k
– wypełnione podanie, należy wydrukować oraz z podpisami rodziców wysłać na adres szkoły: Centrum Kształcenia Sportowego70-426 Szczecin ul. Mazurska 40

Główne kryteria przyjęcia:
– wyniki egzaminu gimnazjalnego
– punkty za zachowanie,
– oceny z przedmiotów takich jak: biologia, matematyka, język obcy
– udziały w konkursach i olimpiadach szkolnych, osiągnięcia sportowe

Więcej informacji na stronie internetowej cks.szczecin.pl
Nabór ruszył od 09.05.11 od godz. 10 i kończy się dnia 03.06.11 o godz.15.00.Więc zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z bardzo interesującego programu szkolenia zaoferowanego przez BKS Skorpion Szczecin oraz Centrum Kształcenia Sportowego, które daje możliwość wspólnego szkolenia dla uzdolnionej młodzieży nie odbierając macierzystym klubom zdobyczy punktowej w imprezach rangi mistrzowskiej.
Patronat nad powstaniem klasy objęły FUNDACJA  Darka Michalczewskiego „RÓWNE SZANSE”, PZB oraz portal internetowy BOKSER.ORG
Więcej informacji pod. nr. Tel 608 294 632 lub e-mail skorpion.szczecin@gmail.com