Nowe kluby objęte stypendium

Nowe umowy obejmujące kluby: „Czarni” Słupsk, „Hetman” Białystok i Zgorzelcki Klub Sportowy. W ostatnich dniach czerwca w Słupsku, Białymstoku i Zgorzelcu Darek Michalczewsk i przedstawiciele Fundacji spotkali się w Klubach sportowych z władzami i młodzieżą trenujacą w sekcjach bokserskich, z którymi podpisano umowy o współpracy i tym samym nastąpiło objęcie patronatem przez Fundację. Są to kolejne trzy kluby, które w ramach zawartej umowy będą mogły liczyć na wsparcie i pomoc nie tylko rzeczowo-finansową, ale też merytoryczną, organizacyjną, medialna w szerszym zakresie niż inne kluby czy sekcje bokserskie w całym kraju. Ta szczególna opieka ma na celu wspieranie młodzieżowych sekcji bokserskich działających przy klubach oraz promocji młodzieżowego boksu amatorskiego jak również zawodników i trenerów. Działania, które już są podejmowane: stypendia sportowe lub socjalne, udział w turniejach sportowych, udział w galach boksu, finansowanie obozów sportowych będą kontynuowane i rozwijane.