Nowy nabór na stypendia sportowe

Fundacja jeszcze nie rozpoczęła nowego naboru wniosków o udzielenie stypendiów na rok 2011.