Przekazanie wsparcia materialnego dla klubów bokserskich

W ciągu trzech dni Fundacja odwiedziła trzy z klubów objętych patronatem Fundacji. Dzięki objęciu klubów naszym patronatem, mogą one liczyć nie tylko na udział ich zawodników w obozach szkoleniowych, ale także na wsparcie materialne. Ze środków własnych, Fundacja zakupiła sprzęt sportowy dla 7 klubów w całej Polsce. Trenerzy i przedstawiciele władz klubów z radością przyjęli to wsparcie. W jednym z klubów – Tygrys Elbląg – pojawiła się nawet lokalna prasa, która upamiętniła przekazanie sprzętu.