Równi w Sporcie!

Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” wraz z Fundacją „Szkoła Wychowania Młodych Piłkarzy Pokolenia Lechii Gdańsk” w ramach wspólnego projektu „Równi w sporcie” rozpoczynają nabór do nieodpłatnej szkółki piłkarskiej dla chłopców z rocznika 2009.

Pierwszy nabór odbędzie się 9 maja br. (piątek) o godz. 16:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdańsku, ul. Zielonogórska 4.

Podczas naboru – zorganizowanego w formie krótkich gier i zabaw z piłką, trenerzy będą przyglądać się młodzikom i oceniać ich zdolności ruchowe, zwinność, potencjał i predyspozycje. Grupy utworzone w ramach Projektu „Równi w sporcie” będą liczyć po 10 chłopców, którzy będą uczestniczyć w zajęciach sportowych we wtorki i piątki w godz. 16:00- 17:00 na obiekcie MOSiR w Gdańsku przy ul. Zielonogórskiej 4.

Równocześnie, oprócz naboru rocznika 2009, prowadzony jest nabór utalentowanych chłopców z roczników 2003, 2004 oraz 2006. Rodzice, chcący zgłosić swoje pociechy proszeni są o wcześniejsze powiadomienie e-mailowe do trenera szkółki, Pana Waldemara Grejmana na adreswaldekgrejman@o2.pl.

Inicjatorzy projektu „Równi w sporcie” stawiają sobie za cel wyrównywanie szans społecznych wśród utalentowanych, młodych chłopców. Głównym zamierzeniem projektu jest stworzenie równych szans dzieciom z ubogich rodzin. Szkółka nie będzie pobierać żadnych opłat za szkolenia, stroje, udział w turniejach czy obozach letnich.

Dariusz Michalczewski:
„Jesteśmy przekonani, że dzięki projektowi „Równi w sporcie” spełnimy wiele prostych marzeń dzieci, w których drzemie zamiłowanie do sportu i sportowy duch walki. Chcemy, aby wszystkie dzieci miały równe szanse startu, mogły rozwijać i realizować się poprzez sport, jednocześnie wychowywać się w duchu zdrowej rywalizacji i zasad fair play.”