Sąd oddalił zażalenie FoodCare

W dniu 9 marca bieżącego roku Sąd Apelacyjny w Krakowie ODDALIŁ ZAŻALENIE FIRMY FOODCARE.

Oznacza to, że na czas trwania procesu spółka Foodcare MA FAKTYCZNY ZAKAZ WPROWADZANIA DO OBROTU I REKLAMY WSZELKICH PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH OZNACZENIE TIGER ( w tym „Black Tiger”, „Tiger Vit” lub jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem „Tiger”, niezależnie od sposobu jego przedstawiania).