Stypendia

„Wiem, jak ciężkie czasami potrafi być życie młodych ludzi. Dla wielu z nich cały świat ogranicza się do własnego podwórka, ulicy czy klatki schodowej. Rzadko kiedy mają szansę rozwoju własnych umiejętności. Sam kiedyś byłem jednym z nich i gdyby nie pomoc najbliższych, być może nigdy nie zostałbym mistrzem świata w boksie. Teraz sam chcę wspierać potrzebującą, uzdolnioną młodzież, ponieważ wiem ile to dla nich znaczy”
– mówi Dariusz „Tiger” Michalczewski.

Ogłaszamy nabór na Stypendia „Szukamy Nowego Tigera”!

Stypendium dedykujemy dzieciom i młodzieży szkolnej – ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. O stypendia mogą ubiegać się nie tylko przedstawiciele boksu, ale każdej dyscypliny sportowej z całej Polski. Na pomoc mogą liczyć szczególnie ci, dla których sport jest pasją, jednak mają ograniczone możliwości rozwoju swoich umiejętności, głównie ze względów finansowych. Ponadto, ważnym kryterium oceny jest umiejętność pogodzenia treningów z nauką, w związku z czym pod uwagę brane będą wyniki w nauce, jak również pozytywna opinia trenerów i wychowawców.

Aby mieć możliwość ubiegania się o stypendium należy:

  • pobrać wniosek umieszczony poniżej,
  • dokładnie przeczytać regulamin,
  • dołączyć kopię ostatniego świadectwa szkolnego,
  • dołączyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów.

Podpisany wniosek oraz przygotowane dokumenty należy przesłać na adres:

Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse”,

ul. Dzielna 37 , 80-404 Gdańsk

Z dopiskiem: „Stypendium”.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

telefonicznie: 58 767-75-45, 515-152-872 lub mailowo: info@tiger-fundacja.pl

Wniosek oraz regulamin dla osób zainteresowanych stypendiami:

Wniosek

Regulamin


Zgłoś się do nas