Szkolenie trenerów boksu

W dniach 15-17 maja miało miejsce „Szkolenie trenerów boksu” zorganizowane przez Fundację D.M., w której wzięło udział 26 trenerów z Klubów/sekcji bokserskich z całego kraju. W pięknej, pogodnej scenerii Kaszub w Starej Kiszewie k.Gdańska, w czasie 2-dniowych zajęć przedstawiono trenerom wiedzę z zakresu:

1./wybrane zagadnienia z fizjologii sportu,
2./metody i środki odnowy biologicznej oraz
3./psychologiczne problemy przygotowania zawodników do startu i skuteczne metody komunikacji trener-zawodnik.
Zajęcia teoretyczne profesjonalnie poprowadzili wykładowcy z AWF i S w Gdańsku Nad pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce opieką merytoryczną objął dr hab. prof. nadzw. Marcin Krawczyński. Szkolenie zorganizowane przez Fundację Fortuna i Fundację Darka Michalczewskiego miało na celu podwyższenie kompetencji trenerów boksu, zwiększenie efektywności i profesjonalizmu pracy z młodymi pięściarzami. Jeden z bloków tematycznych poprowadził Darek Michalczewski ku zadowoleniu uczestników, co zaowocowało wnioskami na przyszłość dot. współpracy fundacji z trenerami i klubami. Była to I Edycja takiego szkolenia i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem oraz wnioskiem o zorganizowanie kolejnych szkoleń.

Zobacz zdjęcia