Szukamy „Nowego Tigera” – Rozpoczynamy nabór wniosków

Po raz kolejny Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” pragnie przyznać stypendia młodym sportowcom, którzy ze względu na sytuację finansowa nie mogą rozwijać swojej pasji.

Już od 20 czerwca 2011 roku rozpoczynamy nabór wniosków.

„Wiem, jak ciężkie czasami potrafi być życie młodych ludzi. Dla wielu z nich cały świat ogranicza się do własnego podwórka, ulicy czy klatki schodowej. Rzadko kiedy mają szansę rozwoju własnych umiejętności. Sam kiedyś byłem jednym z nich i gdyby nie pomoc najbliższych, być może nigdy nie zostałbym mistrzem świata w boksie. Teraz sam chcę wspierać potrzebującą, uzdolnioną młodzież, ponieważ wiem ile to dla nich znaczy”
– mówi Dariusz „Tiger” Michalczewski.

O stypendia mogą ubiegać się nie tylko przedstawiciele boksu, ale wszystkich dyscyplin sportowych z całej Polski. Stypendium przyznawane jest na 12 miesięcy. Na pomoc mogą liczyć szczególnie ci, dla których sport jest pasją, jednak mają ograniczone możliwości rozwoju swoich umiejętności, głównie ze względów finansowych. Ważnym kryterium oceny jest umiejętność pogodzenia treningów z nauką, w związku z czym pod uwagę będą brane stopnie w szkole, jak również pozytywna opinia trenerów i wychowawców.

Aby mieć możliwość ubiegania się o stypendium należy:
– pobrać wniosek umieszczony poniżej,
– dokładnie przeczytać regulamin,
– dołączyć kopię ostatniego świadectwa szkolnego
– dołączyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów

Podpisany wniosek oraz przygotowane dokumenty należy przesłać na adres:
Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse”, ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk

Nabór trwa do 15 lipca 2011 roku. Sportowcy, którym zostanie przyznane stypendium będą poinformowani o tym fakcie telefonicznie, a pełna lista laureatów zostanie ogłoszona pod koniec lipca br. na stronie internetowej Fundacji
W razie pytań prosimy się kontaktować  telefonicznie: 58 767 75 45, 515 152 872 lub mailowo: info@tiger-fundacja.pl

Wniosek oraz regulamin dla osób zainteresowanych stypendiami:

 Wniosek

Regulamin