WOŚP

Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” wsparła XXVII Gostyński Finał WOŚP przekazując na licytację gadżety z autografami Dariusza Michalczewskiego. Finał odbył się 13.01.2019 roku.