Współpraca

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z naszą fundacją prosimy o kontakt:

ul. Dzielna 37
Gdańsk 80-404
tel. (058) 767 75 45
fax. (058) 732 27 00
info@tiger-fundacja.pl