XIX Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Z. Krygiera w Toruniu