XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dnia 11 stycznia 2009 Fundacja po raz pierwszy włączyła się w największą w Polsce aukcję charytatywną. Wraz z Kuźnią Wodną (www.kuzniawodna.webhost.pl ) wzięliśmy udział w wydarzeniach organizowanych w Kuźni. Rękawice z autografem zostały zaś przekazane na aukcję internetową. Pan Dariusz Michalczewski osobiście wziął udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie.