Sportowcy ratują życie!

Fundacja Darka Michalczewskiego Równe Szanse wspólnie z Klubem Tiger Gym organizują Akcję Krwiodawstwa pod hasłem „Sportowcy ratują życie”. Akcja odbędzie się 23 marca w godz: 11:00 – 13:00 przed głównym wejściem do CH Manhattan i udział w niej wezmą m.in. Dariusz Michalczewski i Iwona Guzowska.

Celem akcji jest pobór krwi, ze szczególną dedykacją dla dzieci potrzebujących transfuzji. Dodatkowo pragniemy wypromować honorowe krwiodawstwo wśród sportowców oraz naukę pierwszej pomocy.

Poboru krwi dokona Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku w specjalnie  do tego przygotowanym busie, ustawionym przed głównym wejściem do CH. Manhattan, (Gdańsk, ul. Grunwaldzka 82). Każda osoba, która odda krew otrzyma zestaw czekolad, które jednak będzie mogła przekazać na cele świetlic środowiskowych, z którymi współpracuje Fundacja. Dodatkowo kawiarnia Starbucks nagrodzi krwiodawców pyszną gorąca czekoladą.

Dawcą krwi może zostać zdrowa osoba:
• w wieku 18 – 55 lat,
• o masie ciała nie mniejszej niż 50 kg,
• nie będąca pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków,
• wypoczęta
• legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość, ze zdjęciem i numerem PESEL wraz z adresem zameldowania.

Uczestników akcji zapraszamy również do specjalnego punktu, prowadzonego przez Harcerski Klub Ratowniczy Medicus, w którym będą odbywały się pokazy i nauka pierwszej pomocy.  Dodatkowo dzieci będą miały możliwość dowiedzenia się pod jakie numery należy dzwonić, aby wezwać pomoc, jak powinien wyglądać meldunek na pogotowie oraz jakie informacje powinien zawierać.

Serdecznie zapraszamy licząc na liczne przybycie!