Zarząd

Barbara Michalczewska – Prezes Zarządu

Janina Rostankowska  – Członek Zarządu