Tiger odwiedza dzieci w Klinice Onkologii Dziecięcej