XIII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Z. Krygiera – Toruń, 16- 17 października 2010