XXXVI Międzynarodowy Turniej Bokserski

W dniach 09-10 maja 2009 roku odbył się XXXVI Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Ryszarda Redo o Puchar Prezydenta Grudziądza maj 2009 pod patronatem Fundacji Darka Michalczewskiego Równe Szanse. Mistrz Michalczewski był obecny podczas emocjonujących walk. Młodzi zawodnicy podchodzili do swoich występów z pełnym zaangażowaniem.

Zobacz zdjęcia